Service/reperationer

Tjänst Beskrivning Pris
Felsökning En genomgång görs. Enklare fel åtgärdas med en gång annars lämnas ett kostnadsförslag. 395 kronor
Klart för start Installation av ny dator. Grundinställningar i Windows, installation av program, epost, skrivare och internet. Bränner ut ev. återställningsskivor. 595 kronor
Ominstallation Total återställning av Windows. Grundinställningar görs på nytt. Epost, skrivare och internet inställningar. Kan kombineras med säkerhetskopiering 195 kronor. 595 kronor
Säkerhetskopiering Kopierar över filer och inställningar. Exkl lagringsmedia. 195 kronor
Årlig service Genomgång av uppdateringar och rensning av kakor, onödiga filer, virus och spyware. Uppsnabbning av datorn. 395 kronor
Rensning av virus Rensning av virus, trojaner, spyware mm 295 kronor
Återskapa förlorade
filer
Återskapa förlorade filer på hårddisk eller minnen. 795 kronor
Återvinning Gammal elektronik tas om hand och lämnas till återvinning. 95 kronor
Fjärrstyrning Felsökning genom fjärrstyrning. Kräver ett fungerande internet. 149 kronor/15 min
Timpris Arbetskostnad per timme vid andra åtgärder än de fasta. 596 kronor/timme
Supportavtal Hjälp med felsökning, årlig service, rensning av virus, säkerhetskopiering mm. Max 6 h per år. 149 kronor/månad